ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีใด ปลอดภัยที่สุด

วิธีการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ ณ ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์มักจะเกิดจากความเสียหาย หมดอายุการใช้งาน ไม่ต้องการใช้งานแล้ว จึงกลายเป็น “ขยะอิเล็กทรอนิกส์”  ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ถือเป็นสารพิษอันตราย เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ฯลฯ ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ หากชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวิธี หรือมีวิธีการทำลายไม่เหมาะสม อาจจะก่อให้เกิดปัญหาส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพผู้คนทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เหล่านี้ยังมีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นสูง จึงต้องมีแนวทางหรือวิธีการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ไม่ควรทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนกับขยะทั่วไป รวมทั้งไม่เผา ฝังดิน อาจทำให้สารอันตรายจากอุปกรณ์เหล่านั้น ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย ควรทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามสถานที่ที่กำหนด เช่น การนำไปทิ้งยังสถานที่หรือจุดรับทิ้งสินค้าอันตราย […] Continue Reading            ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา เป็นผู้ให้บริการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  รับทำลายอุปกรณ์มือถือ รับทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ รับทำลายอุปกรณ์อุตสาหกรรม รับซื้อซาก-รีไซเคิล […]

Continue Reading

ออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ เครื่องทำความเย็น ห้องเย็น โดย บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ  ระบบระบายอากาศ เครื่องทำความเย็น ห้องเย็น พร้อมระบบไฟฟ้า และการควบคุมอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรม          บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชนิดต่างๆ ของยี่ห้อ แคเรียร์ (CARRIER) และ โตชิบา (TOSHIBA) รวมไปจนถึงบริการติดตั้ง บริการเช็คและตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา และบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ด้วยทีมช่างและทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์          บริการจำหน่าย ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเดินเครื่อง ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชนิดต่างๆ สามารถตอบสนองการใช้งานตั้งแต่ แบบที่พักอาศัยไปจนถึงแบบธุรกิจขนาดใหญ่          บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพของทีมวิศวกรรมจนเป็นผู้ให้บริการออกแบบระบบปรับอากาศ ผลิตระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบปรับอากาศ […]

Continue Reading