ห้องเย็น

ระบบทําความเย็นนำมาใช้งานด้านใดบ้าง | ชาญเทค (ประเทศไทย) บจก.

ระบบทำความเย็น Refrigeration System ที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ หรือแม้แต่เครื่องทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะมีหลักการที่ทำให้เกิดความเย็นเหมือนกัน นั่นคือการทำให้สารที่เป็นตัวกลางในการทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ ดูดความร้อนจากบริเวณรอบข้างทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นลดลงเกิดเป็นความเย็น ระบบทําความเย็นถูกนำมาใช้งานในด้านต่างๆดังนี้ – ระบบทำความเย็นด้านการผลิตอาหาร (Food Processing) เช่น การผลิตไวน์ ผลิตเบียร์ ใช้ความเย็นสำหรับกระบวนการบ่ม การผลิตไอศกรีม นม ใช้ความเย็นในขั้นตอนการทำพาสเจอร์ไรส์ด้วย เป็นต้น – ระบบทำความเย็นกับการเก็บรักษาอาหาร (Food Storage) การใช้ความเย็นในการรักษาหรือถนอมอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ให้สามารถเก็บรักษาความสดได้นาน การทำให้อุณภูมิลดต่ำลง เป็นการลดการแพร่ของแบคทีเรียต่างๆ – ระบบทำความเย็นใช้ในงานอุตสาหกรรม (Industrial Process) ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมก็ต้องอาศัยการทำความเย็นเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานแก๊ส โรงกลั่นน้ำมัน […] Continue Reading     สนใจติดต่อ บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด http://www.shantechgroups.com […]

Continue Reading
ห้องเย็น

เลือกห้องเย็นให้เหมาะกับการใช้งาน | ชาญเทค (ประเทศไทย) บจก.

สำหรับหลายๆ ธุรกิจที่ต้องใช้ห้องเย็นเพื่อการจัดเก็บสินค้า แช่สินค้า พักสินค้า หรือการขนส่ง ต่างก็ต้องเลือกห้องเย็นที่มีความเย็นที่เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบของห้องเย็นที่มีความแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน ซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าห้องเย็นนั้นมีกี่ประเภทและแตกต่างกันอย่างไร เราจึงนำสาระดีๆ เกี่ยวกับห้องเย็นมาฝากเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจที่ต้องใช้งานห้องเย็นเพื่อเก็บสินค้า   ประเภทของห้องเย็นแบบต่างๆ 1. ห้องเย็นแช่แข็งลมเย็นจัด  ห้องเย็นสำหรับ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย ทำความเย็นอย่างเร่งด่วน เหมาะสำหรับการแช่แข็งสินค้าที่ไม่ต้องการให้มีน้ำเข้าไปเกาะตัวกันภายในเซลล์ ได้แก่ผลไม้แช่แข็ง หรืออาหารทะเลต่าง ๆ ที่ต้องการเก็บความเย็นอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เซลล์เกินความบอบช้ำ อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -35 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า […] Continue Reading     สนใจติดต่อ บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด http://www.shantechgroups.com https://shantech.brandexdirectory.com https://shantech.pagesthai.com https://shantech.brand.co.th  

Continue Reading