บ้านสำเร็จรูป

เจาะลึกการสร้างอาคารโมดูลาร์หรืออาคารสำเร็จรูป | โมเดิร์น โมดูลาร์ บจก.

ขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป Modular Buildings โดย บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด  หลายบทความก่อหน้าได้อธิบายถึงการก่อสร้างแบบโมดูลาร์กันไปแล้ว รวมถึงข้อดีที่ของการก่อสร้างแบบโมดุลาร์ ในบทความนี้เราเจาะลึกถึงขั้นตอนในการทำงานของผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป บ้านสำเร็จรูป ร้านกาแฟสำเร็จรูป รีสอร์ตสำเร็จรูป อพาร์ทเม้นท์สำเร็จรูป หรือการก่อสร้างโมดุลาร์แบบอื่นๆว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้บ้านหรืออาคารสำเร็จรูปที่ทันสมัย  อาคารสำเร็จรูป   1. ข้อมูลและความต้องการของลูกค้า เมื่อทางผู้เชี่ยวชาญทราบถึงความต้องการ แบบที่ลูกค้าอยากได้แล้ว ทางทีมงานสถาปนิกจะทำการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในส่วนต่างๆ ทั้งการออกแบบโครงสร้างภายนอก การออกแบบภายใน รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด  2. ขั้นตอนการผลิตสินค้า เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ทำการออกแบบโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในของอาคารสำเร็จรูป บ้านสำเร็จรูป หรือโรงแรมสำเร็จรูปแล้ว ขั้นต่อไปจึงเป็นขั้นตอนของการผลิตโครงสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและตรวจสอบขนาดของโครงสร้าง ขนาดของผลิตภัณฑ์ […] Continue Reading   สามารถติดต่อได้ที่  บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด https://www.modular-th.com https://modern-modular.brand.co.th http://www.modular-thailand.com

Continue Reading
บ้านสำเร็จรูป

ประโยชน์ของการก่อสร้างแบบโมดูลาร์หรือการก่อสร้างอาคารแบบสำเร็จ | โมเดิร์น โมดูลาร์ บจก.

การก่อสร้างแบบสำเร็จดีอย่างไร  การก่อสร้างบ้าน อาคาร โรงแรมแบบสำเร็จรูป หรือแนวคิดด้วยเทคโนโลยีโมดูลาร์นั้นในประเทศไทยเริ่มมีเข้ามาและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีแบบสำเร็จรูป ที่ออกแบบและสร้างในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบความต้องการส่วนบุคคล ทำให้การก่อสร้างสำเร็จรูปหรือโมดูลาร์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะต้อง คล้ายกับการต่อเลโก้จากชิ้นย่อย เป็นชิ้นใหญ่ที่สวยงามและคงความเป็นสถานที่นั้นๆ ได้อย่างดี ด้วยวัสดุที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกด้านในการสร้างบ้าน เคหสถาน ร้านค้า สำนักงาน แบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  บ้านสำเร็จรูป   การออกแบบที่ยืดหยุ่นได้ของอาคารแบบสำเร็จรูปทำให้ปรับแต่งได้ง่ายขึ้น  อาคารแบบโมดูลาร์ บ้านแบบโมดูลาร์ หรือสถานที่อื่นๆ จะสามารถสร้าง แก้ไข ตกแต่งได้ง่ายกว่าบ้าน หรืออาคารแบบทั่วไปที่ต้องใช้เวลาดูความเหมาะสม ดูสัดส่วนของอาคาร ทำให้การคิดและตัดสินใจมีหลายขั้นตอน แต่การก่อสร้างแบบสำเร็จรูปทำเราสามารถกำหนดความต้องการ อุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งข้อจำกัดของเวลา ที่ทำให้อาคารและบ้านแบบโมดูลาร์ได้เปรียบกว่าบ้านและอาคารแบบทั่วไป นั่นคือออกแบบ ก่อสร้าง ใช้เวลาน้อยกว่า […] Continue Reading     สามารถติดต่อได้ที่  บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด https://www.modular-th.com https://modern-modular.brand.co.th http://www.modular-thailand.com

Continue Reading