หัวใจสำคัญของศูนย์ถ่ายเอกสาร บีเอ็มซี (ไทยแลนด์)

ศูนย์ถ่ายเอกสาร บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) ที่หนึ่งเรื่องงานเอกสารและงานเข้าเล่ม

ศูนย์ถ่ายเอกสาร

   หากจะพูดถึงงานเอกสารและงานเข้าเล่ม ศูนย์ถ่ายเอกสาร บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) เราเป็นมืออาชีพเรื่องงานเอกสารแบบครบวงจร ให้บริการงานปริ้นสี ปริ้นขาว-ดำ งานถ่ายเอกสาร งานสแกน ขาว-ดำ งานพิมพ์เขียวแบบดิจิตอล งานถ่ายแบบแปลน งานปริ้นแบบก่อสร้าง แก้ไขงานเข้าเล่ม งานสเปคพิเศษ ไปจนถึงงานเข้าเล่มในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้บริการงานเอกสาร งานเข้าเล่มเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่หน่วยงานราชการ และองค์กร ผู้รับเหมาก่อสร้าง งานสถาปนิก หน่วยงานโยธา งานสแกนแบบเสื้อผ้าของดีไซน์เนอร์

บริการด้านการพิมพ์เอกสารที่มุ่งเน้นงานคุณภาพเป็นที่หนึ่ง รวดเร็ว ตรงเวลา มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีเครื่องจักรที่มีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีผลงานในโครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประกัน จึงกล้ารับประกันคุณภาพและความพอใจ เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาลูกค้าทุกท่าน

– บริการเย็บเล่มแบบแปลนเป็นแบบหนังสือสำหรับส่งมอบงานงวดสุดท้าย แก่เจ้าของโครงการ
– บริการพิมพ์เขียวระบบดิจิตอล สามารถปริ้นจากไฟล์ได้เลย
– รับถ่ายแบบแปลน รับเข้าเล่มงาน ถ่ายเอกสาร งานเย็บเล่มหุ้มปก
– บริการปริ้น Copy – Scan แบบแปลน
– เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built) เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1, งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2
– ปริ้นสีแบบแปลน ขนาด A0-A1-A2-A3 และขนาดพิเศษ
– งานเย็บหุ้มสัน A1-A4 เล่มหนาพิเศษ
– งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น ปกพิมพ์ทอง แบบวิทยานิพนธ์
– งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)
– รับปริ้นโปสเตอร์สีด่วน (Indoor)

        ”  ทุกงานเอกสารที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เราบริการด้วยความใส่ใจ การันตีคุณภาพงานในราคาที่เหมาะสม ส่งงานตรงตามเวลา “